Me datën 8 mars në Tuz – Edicionin i Parë i Forumit të Gruas Shqiptare në Rajon !

Komuna e Tuzit do të mirëpresë “Unionin e Bashkive Shqiptare në Rajon” në datën 8 mars 2020, me Edicionin e Parë të Forumit të Gruas Shqiptare në Rajon” dhe një sërë aktivitete kulturore në formate të ndryshme me vlera të spikatura të Trashgimisë Kulturore Shqiptare dhe krijimtarisë bashkohore.

Malesia.Org

 

 

Furra Tahiri