NJOFTIM – Qytetarët e Malësisë, për çdo nevojë të kontaktojnë personat e caktuar (lexoni njoftimin më poshtë)

Njoftohen qytetarët e Komunës së Tuzit që të ndjekin udhëzimet për të qendruar brenda në shtepi, dhe sipas bashkësive lokale ku banojnë, për nevojat e tyre , t’u  drejtohen përsonave që janë përfaqësues të bashkësive lokale si më poshtë:

Bashkësia Lokale:  Vuksanlekaj – Pjeter Camaj 069024097
Bashkësia Lokale: Omerbozhaj – Gjok Gorvokaj 069787797
Bashkësia Lokale: Dushiq-Lekaj – Nikollë Vulaj 069966767
Bashkësia Lokale: Vrane – Ratko Nikcevic -069225877
Bashkësia Lokale: Dheu i Zi – Ilhan Skrijelj 069371643
Bashkësia Lokale: Vllanë – Nik Kalaj 069288289
Bashkësia Lokale: Narhelm Dreshaj -Mark Lucgjonaj 067431285
Bashkësia Lokale: Triesh – Llesh Cacaj 069792255
Bashkësia Lokale: Hot – Ilir Gojçaj 067401400
Bashkësia Lokale: Sukruq – Zef Dedvukaj 069056821
Bashkësia Lokale: Dinoshë – Sulejman Beqaj 069012742
Bashkësia Lokale: Milesh –Sallem Nikaj 069246244
Bashkësia Lokale: Drume – Tonino Junçaj 067556557
Bashkësia Lokale: Kojë – Ivanovic Stjefan 069882657
Bashkësia Lokale: Rakiq – Marina Ujkaj 067051390
Bashkësia Lokale: Tuz – Marash Dukaj 067203840 dhe Emin Haxhi 067179274