Të kujdesemi për mjedisin

Me rastin e pandemise, e cila perfshiu mbarë globin, e po ashtu edhe komunen e Tuzi, SHPK “Komunale”-Tuz, po verehet të jetë tejet aktive në mirëmbajtjen e komunës sonë.
Siç vërejmë, rregullisht janë duke u bërë pastrime të deponive të egra, si edhe marrja e thesëve të deponuar para dyerve.
Po ashtu vërehet edhe komunikimi aq i nevojshem me qytetarë, që edhe ata të ndihmojnë për mirëmbajtjen e komunës.

Malesia.Org