Maskat dhe mbulesat për fytyrë-Si na mbrojnë?

Nga Dr. Pashko R. Camaj, Doktor i Shkencave të Shëndetit Publik 

Derisa koronavirusi vazhdon përhapet gjithë globin, njëranga pyetjet kryesore, në luftën për ta ngadalësuar atë mbetet: a nambrojnë maskat? Përgjigja e thjeshtë është, po, maskatfytyrë në kombinim me masa tjera parandaluese, siç është larjae shpeshtë e duarve dhe distanca fizike, ndihmojnëngadalësimin e përhapjes virusit dhe na mbajnë shëndetshëm. Shpesh mund dëgjojmë se maskat, ose mbulesat e fytyrës, nuk ju mbrojnë, dhe se ato mbrojnë njerëzit e tjerë nga mikrobet tuaja. Kjo është e vërtetë, por ne gjithashtu e dimë se maskat mund t’ju mbrojnë nga viruset përndryshe mund jenëajrin rreth nesh. Pra, këtu janë disa informacione, shpresoj dobishme, për mbrojtjen ju bëjnë maskat dhe mbulesat.

Një pyetje e qartë është, pse nuk u rekomanduan maskatfytyrë nga zyrtarët e shëndetit publikfillm in e pandemisë? Ekzistojnë disa faktorë u përfshinëkëtë vendim: së pari, shqetësimi mbi furnizimin e kufizuar maskave kirurgjikale dhe respiratorëve N95, duhej ruhen për punonjësit e kujdesitshëndetësor. Një faktor tjetër ishte nga ana kulturore, nga se ne Shtetet e Bashkuara (Sh.B.A.) nuk ishin me vërtetë e përgatiturpër përdorur maska, ndryshe nga disa vendeAzi, ku praktikaështë më e zakonshme. Por faktori më i rëndësishëm ishte se në atë kohë, ekspertët e shëndetit publik nuk e dinin plotësisht se në çfarë mase njerëzit me Covid-19 mund përhapnin virusin, përpara se shfaqeshin simptomat e infeksionit. Infeksionetvirale, si gripi sezonal, përhapen nga njerëzit simptomatikë. Në ndryshim nga kjo, në rastin e Covid-19, virusi mund përhapetnga njerëzitfazat e hershme infeksionit, kur nuk kanësimptoma. Këto zbulime i shtynë grupet e shëndetit publik bënin një maskë për fytyrën. Organizata Botërore e Shëndetit dhe Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve te Sh.B.A-së (CDC) tani, në rekomandimet e veta, përfshinpërdorimin e maskave fytyrës, për ngadalësimin e përhapjes virusit.

Pra, maskat dhe mbulesat e fytyrës janë bërë një pjesë e jetëssonë përditshme. Ato janë thelbësore dhe njerëzit duhet t’iperdorin kur dalinvënde publike, si në pazar, ose kur shkojnëaktivitete shoqërore. Maskat i shohim në forma dhe ngjyra ndryshme. Por në përgjithësi, ekzistojnë dy llojembulesash mbrojtëse: maska nivelit mjekësor dhe mbulesa jo-fromale apo ‘shtëpiake fytyrës. Maska nivelit mjekësorpërfshijnë maska kirurgjike dhe respiratorë N95. Ato kirurgjike, për fytyrën përdoren për bllokuar grimcat e mëdha dhe pikat qe qitën gjatë frymëmarrjes (në ajër kur dikush kollitet ose teshtit). Maska prej rrobash nuk janë njëjta me maskat kirurgjikale osemaskat e frymëmarrjes N95, cilat përdoren nga punonjësit e mjekësisërrezik lartë për t’u ekspozuarkoronavirus. Ata mund mos ju pengojnë thithni gjitha grimcat mbajnëkoronavirusin. Por kjo nuk do thotë se nuk ia vlen veshëshnjë.

Si na mbrojnë maskat: Si e dime, koronavirusi është përhapurkryesisht përmes pikave dalin nga goja, ose hunda e njerëzvekur kolliten, teshtijnë ose flasin. Maskat e thjeshta prej rrobaveveprojnë si një pengesë fizike për mbajtur pika mëdha nga spërkatjaajër, ku dikush tjetër mund t’i marrë frymë brenda dhe infektohet. Maska e fytyrës zvogëlon sasinë e virusit cilit i ekspozoheni. Nëse jeni mjaft i pafat për hasur një person infektiv, perdorimi i çdo lloj mbulese fytyrës do zvogëlojësasinë e virusit mund thithni. Në toksikologji, ne kemi njëthënjë, sasisja dhe kohapërcaktojnë toksicitetin. Kjo do thotë, sa prej sa, dhe për sa kohë jemi ekspozuar ndaj një agjenti dëmshëm. Siç rezulton, kjo është shumë e rëndësishme. Pra, marrja e një sasie vogël virusit, dhe per nje kohe te shkurtër, mund dhe mos shkaktojë sëmundje ose infeksion, por dhe neseshkaktohen, efektet mund janë shumë lehta. Ndoshta, kjoështë arsye kyçe disa infektuar pësojnë simptoma buta, osedhe aspak simptome. Por thithja e një vëllimi madh grimcaveqe permbajne viruse, mund rezultojësëmundje serioze osedhe vdekje. Ne, po ashtu e dimë se edhe mosha e përgjithshme dhe gjendja shëndetësore e personit ekspozuar ndaj virusit, janëfaktorë përcaktuesrezultatin e sëmundjes. moshuarit dhe atagjëndje dobësuar shëndetësore janë goditurrëndë nga kyinfeksion.

mbyllje, në kombinim me metoda tjera parandalimit virusit, si higjiena e mirë dhe distanca fizike, mbulesat përfytyrën si maskat kirurgjikale fytyrës, respiratorët N95 dhe madje edhe mbulesat e fytyrës bërashtëpi, mund ndihmojnëuljen e rrezikut përhapjes virusit, oseinfektimit, dhe mbajtjen tuaj shëndetshme. Prandaj, ju lutem, vazhdoni t’i praktikoni këto!

** Nënkryetari i Federatës Pan-Shqiptare të Amerikës -VATRA