Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme e Shqipërisë, organizon Akademine Diplomatike Kombetare

Te dashur bashkekombas!

Nga data 9 deri ne 27 nentor 2020, Ministria per Evropen dhe Punet e Jashtme ne Tirane, organizon Akademine Diplomatike Kombetare, e cila eshte konceptuar ne formen e nje seminari tre-javor, me teme: “Diplomacia
Shqiptare: Rajoni, Evropa dhe Politika Shumepaleshe”.

Ne kete aktivitet jane te ftuar te marrin pjese te rinj shqiptare nga vendet e rajonit, te cilet ne fund te programit edhe do te paisen me certifikata te posacme.

Kandidatet duhet te plotesojne kriteret e meposhme:

1. Te kene mbaruar programin Bachelor, per shkencat shoqerore dhe politike ose marredhenie
nderkombetare (kopja e diplomes, masterit, apo doktoratures te dergohet ne e-mail:
dbnj.rek@mfa.gov.al)

2. Te paraqesin nje leter motivimi per ndjekjen e Seminarit;

3. Te shoqerojne jeteshkrimin e tyre (CVme foto, adrese elektronike, telefon dhe adrese vendbanimi), me dy letra reference.

Dokumentacioni i kerkuar duhet te dergohet ne e-mail te adresa: dbnj.rek@mfa.gov.al dhe brenda dates 15 tetor 2020.

MEPJ si organizatore merr persiper mbulimin e shpenzimeve te akomodimit, ushqimin si dhe transportin e brendshem ne funksion te ndjekjes se aktiviteteve. Nuk mbulohet kosto e udhetimit nga vendi i rezidences per ne Tirane dhe kthim.

Programi i detajuar i aktivitetit, se bashku me detajet e tjera logjistike, do te qarkullohen pas konfirmimit te kandidaturave nga MEPJ.

Lutemi qe per cdo informacion shtese mos hezitoni te na kontaktoni ne numrin e telefonit 0038220 671772.

Ambasada e RSH ne Podgorice