SHPK “Komunale”-Tuz, njofton për orarët e pastrimit të mbeturinave

Drejtori ekzekutiv i SHPK “Komunale”-Tuz, Nikollë Camaj, lajmëron qytetarët e komunës së Tuzit, se pastrimi i mbeturinave do të bëhet, në qytet çdo  ditë, kurse në pjesët rurale dy herë në javë, të marteve dhe të prëmteve.
Kurse pastrimi i mbeturinave inerte do të bëhet dy herë në javë, të premteve piesa veriore, kurse të shtuneve pjesa jugore e komunës.
Luten qytetarët e Malësisë që mbeturinat inerte t’i hidhin një ditë para, kurse sa i perket mbetjet ndërtimore, luten qytetarët të i kontaktojnë në tel 067/073-295.
Malesi.Org