Euronews Albania – Qeveria e re Malit të Zi dhe pozita e shqiptarëve

Tridhjetë vite pas, Qeveria e re e Malit të Zi dhe pozita e partive shqiptare.
Bisedë e kryetarit të Lidhjes Demokratike Shqiptare, Nikollë Camaj për Euronews Albania.