Rëndësia e vaksinimit në parandalimin e përhapjes së varianteve të reja të virusit SARS-COV-2

Nga: Dr. Pashko R. Camaj, Doktor i Shkencave ShëndetitPublik *

HEZITIMI NDAJ VAKSINAVE DHE PASOJAT

një botë është e lidhurnjë rrjet gjerë, padukshëm,me dendësi befasuese ndërlidhjeve tona shumta, nuk është e vështirë thuhet se e gjithë bota është vetëmgjashtë gradëlargideja se gjithë njerëzit mesatarisht janë gjashtë, osepak, lidhje shoqërore (breza) larg njëritjetritNdërsa kjomund jetë e dobishme per shume gjëra, nuk është mirë kurpërpiqeni kontrolloni një pandemi. Si rezultat, nëseinfektoheni me koronavirus, numri i njerëzve mund t’idëmtoni pa dashje mund jetë astronomik. Në shtim te këtijproblemi, mungesa e qasjes vaksinavenjë pjesë madhe botës, ose hezitimi ndaj saj, në vendet ku ato janëdispozicion, është një recetë kjo pandemi vazhdojë dhe vazhdojë. Përpjekjet zbutëse si testimi, distancimi dhe maskimidhe madje edhe bllokimet janë mjete përkohshme dhe papërsosura për parandaluar përhapjen e virusit. Vaksinimiështë më i afërti do kemi ndonjëherë për pasur një gjë sigurtbetejëndukje kotë për t’i dhënë fund kësajpandemie. Ndërsa pandemia u tërbua gjithë globin, ne u mbyllëm, u maskuam, u distancuam shoqërisht, u kapëm nga paniku, ndërsa prisnim me durim një vaksinë do na lejonte rifillonim një pamje jetës normale. Në fund vitit 2020, në një kthesë mahnitëse shpejtë, vaksinat u bënë realitet dhe ne filluam dilnim nga letargjia. Por pastaj, virusi na hodhi njëkurbë, siç kanë tendencë bëjnë viruset, dhe varianti Delta nagoditi

TË PUSHTOSH NJË SËMUNDJE INFEKTIVE NË ZHVILLIM

Siç kemi mësuar nga e kaluara, pushtosh një sëmundjeinfektivezhvillim nuk është e lehtë. Ndërsa ne po mësojmëvazhdimishtshumë rreth këtij virusi dhe si ta menaxhojmëatë miri, ai gjithashtu ndryshon shpesh. Kjo do thotë edhe sjellja jonë duhet adoptohet. Ende ka shumë studimeduke u zhvilluar, por në këtë pikë duket se Delta jo vetëm ështëngjitëse se versionet e tjera virusit SARS-CoV-2, por në disa raste, mund përhapet edhe tek njerëzit janëplotësisht vaksinuar. Për këtë arsye, tani, duke u maskuar kurjeniturma dhe mjedise brendshme, nuk mund jetë vetëmmbrojtja e njerëzve pavaksinuar. Është edhe për mbrojturnjerëzit e vaksinuar për cilët vaksina ndoshta nuk ishte aqefektive. Ne e dimë vaksina nuk krijon një fushë forcësmagjike os mure pa penetrueshëm rreth një individi përgjigjet virusit. Lajmi i mirë është se për momentin, për vaksinuarit, ata kanë shumëtepër mbrojtje se çdokush prej nesh para vaksinës. Vlen përmendet se shumica dërrmuese e shtrimeve në spital për shkak Covid-19 tani janëmesin e njerëzve pavaksinuar. Në fakt, sipas Qendrave Amerikane përKontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), nga 18 Gushti, më shumë se 170 milion (më shumë se gjysma e popullsisë amerikane) janë vaksinuar plotësisht dhe megjithatë, 98 përqind e atyre janë shtruar në spital janë pavaksinuar. Kjo do thotë vaksinat janë ende duke bërëpunën e tyre. Ajo kemi mësuar është se njerëzit ende mund infektohen, por me vaksinën, sistemi imunitar përgjigjet aqshpejt saqë personi nuk ka një shans ndihet i sëmurë, osendoshta ata ndjehen sëmurë butë ose mesatarisht. Sidoqoftë, shmangia e spitalit nuk do thotë se marrja e Covid-19 nukështë punë e madhe. Dhe sashumë qarkullon virusi, aqshumë kërcënim paraqet për gjithë ne dhe jo vetëm pavaksinuarit. Pra, përballë Delta -s, dhe ndërsa vala e fundit po arrin kulmin, është mirë gjithë kthehemi praktikojmëpakshumë kujdes.

ÇFARË JANË RI-INFEKSIONET APO ‟BREAKTHROUGHINFECTIONS?

 Ciklet e pafund lajmeve dhe mediat sociale viraleparalajmërojnë përinfeksione mëdhatek njerëzit tashmë vaksinuar për Covid-19. Fatkeqësisht, këto raporte lënëpërshtypjen e gabuar se mbrojtjet e siguruara nga vaksinat nukpo funksionojnë. Ndërsa përhapin ndjenjën e frikës paarsyeshme, ato gjithashtu mund nxisin ngurrimin mesmiliona njerëzve në SHBA ende nuk kanë marrë një vaksinë. Por ne e dimë se infeksionet nuk dihet ndodhin vetëm pas vaksinimit Covid. Ato ndodhin shpesh pas vaksinimit kundërshumicës sëmundjeve infektive si gripi, fruthi dhe shumë tjera. Në një mënyrë, SARS-CoV-2, është i veçantë: më shumëse çdo patogjen tjetër me cilin njerëzimi duhej merrejndonjëherë, ai i ka siguruar publikut gjerë mësimeimunologji. Terma tillë si “infeksionet breakthrough“, “imuniteti i tufës“, “distancimi shoqëror” dhe shumë tjerë, kanë fituar një njohje gjerë. Këto terma janë shqyrtuar dhe raportuar nga shumëshkencëtarë sapokrijuar dhe ka shumëprej tyre. Gjithçka lidhet me Covid -in, veçanërisht vaksinat, shikohet nga këtashkencëtarë paskrupullt me ​​mikroskopin e tyre elektronik për t’u ndjekur nga një përgjigjeUnë ju thashëpër çdo çështje. Një përgjigje e thjeshtë për ta është: asnjëvaksinë nuk është njëqind për qind efektive, dhe megjithëse disa janë mira se tjerat, shumica e tyre kanë disa infeksione përparuara, përfshirë vaksinat Covid. Njëbreakthroughthjesht do thotë një person i vaksinuar ka rezultuar pozitivpër agjentin shkaktues sëmundjes, jo se ai do sëmuret osedo transmetojë infeksionin tek dikush tjetër. Shumica e njerëzve vaksinuar infektuar nuk kanë simptoma, dhe ata kanë, ka tendencë kenë sëmundje butë. Edhe me variantinDelta SARS-CoV-2, vaksinat ofrojnë mbrojtje jashtëzakonshme kundër sëmundjeve serioze ose vdekjes. Shifrat e tregojnë këtë qartë: nga 170 milion te vaksinuar kemiregjistruar vetëm rreth 170 mijë raste breakthrough infeksione, dmth, një përqind. Po dhe nëse këto numra janë nën-raportuara ngaqë ka mundësi një numër njerëzish mos bëjnë teste sepse nuk kanë simpoma, dhe në realitet janë dyfishi, prapë del se mund jenë vetëm dy përqind vaksinuarve ri-infektohen. Pra nëse ndodh ti ekspozoheni virusit dhe testuar pozitiv për Covid-19, është shumë e shumëmirë kjo ndodhë pas e jo para vaksinimit. 

VAKSINA ZVOGËLON TRANSMETIMIN E VIRUSIT

Numrat nënvizojnë sesi realiteti ndonjëherë shtrembërohetndërgjegjen e publikut. Rastet e përparimit nuk ndodhin sepsevaksinat janë joefektive. Imuniteti mund dobësohet me kalimin e kohës, dhe një vaksinë mund jetëpak efektivepër një patogjen caktuar. Vaksina e fruthit-shytave-rubeolës(MMR) është një shembull: mbrojtja e saj kundër fruthit është e fortë, por imuniteti ndaj shytave jep ështëpak. Pra, edhevaksina e fuqishme e fruthit ka një histori përparimit infeksionit. Një shpërthim i fruthit në fund viteve 1980 përfshiu kryesisht rinjtë e vaksinuar çoinjë ndryshim politikës kërkonte dy doza në vend një. Doza e parë MMR jep rreth 90 përqind mbrojtje për një jetë, por doza e dytëmbulon rreth gjysmën e 10 përqind mbetur. Duke pasurparasysh ngjitshmërinë e lartë fruthit, marrja e mbulimitlartë mundshëm ishte vendimtare. Vaksinat kundër Covid pritet zvogëlojnë transmetimetmesin e atyre, me njëinfeksion me përparim asimptomatik. Pra, fakti është se ata janë imunizuar kanë shumëpak ngjarë infektohen, dhe edhe nëse infektohen, rreziku i transmetimit virusitzvogëlohet. Një arsye është se sasia e koronavirusit, ngarkesa e tij virale, është më e ulëtinfeksione tilla, kështu ka më pak për t’u transmetuar te tjerët. dhënat shkencore janëdispozicion, dhe vaksinat janë mrekullisht efektivezvogëlimin e transmetimeve. Mesazhi për ata mbeten pavaksinuar duhet jetëVaksinohuni dhe mos lejoni virusit’ju dëmtojë ose t’ju përdorë për dëmtuar tjerët!

* Nënkryetari i Federatës Pan-Shqiptare Amerikës –VATRA.