Manifestim sportiv në Tuz-Malësi

Më 29.09.2021, komuna e Tuzit, organizoi manifestim sportiv, europeanweekofsport e që në Evropë shënohet çdo vit prej 23 deri me 30 Shtator.
Europeanweekofsport ka për qëllim ngritjen e vetëdijes për stilet e shëndosha të jetës, rëndësinë e aktivitetit fizik dhe sportit, si tek gjeneratat e reja, ashtu edhe tek ato më të moshuara.
Malesia.Org