Alberta Bikaj dhe Dr. Martin M. Bojaj fitojnë Çmimet e Bankës Qendrore

Sot është mbajtur ndarja ceremoniale e Çmimit Vjetor të Bankës Qendrore Malit Zi për vitin 2022 fushën e politikës dhe teorisë bankare dhe monetare, me rastin e Ditës së Bankës Qendrore Malit Zi, 11 prill.

Çmimi për temën mirë diplomës shkoi për Alberta Bikaj për puniminDixhitalizimi i pagesave.”

kategorinë e tezave doktoraturës, çmimi iu dha MartinM. Bojaj, Ph.D. për temën e doktoraturës “Maintaining price stability in Montenegro through governance of external and internal factors of inflation” (Ruajtja e stabilitetit çmimeve Mal Zi përmes qeverisjes faktorëve jashtëm dhe brendshëm inflacionit.) Kjo është e para tezë doktorature në gjuhën angleze Univerzitetin e Malit Zi. Ai është anëtar bordi i disa revistave: Research in Social Sciences, Clinical Research in HIV/AIDS, dhe Economics. Dr. Bojaj është autori disa librave shkencor dhe punimeve shkencore në revista si Economic Modelling. Ai ka fituar çmime të shumta, duke përfshirë dekorimin ndërkombëtar skolastik të Phi Theta Kappa në SHBA.

Çmimet u vendosën nga një komision i përbërë nga profesorë të shquar universitarë nga Mali i Zi dhe rajoni, si dhe ekspertë të Bankës Qendrore.

Malesia.org