Fondacioni “Studenti” shpall K O N K U R S për ese letrare, me titull “Kohë lëngate”

Fondacioni “Studenti”shpall K O N K U R për ese letrare, me titull “Kohë lëngate”

Tema e konkursit lidhet me pandeminë COVID-19, ndërsatrajtimi dhe qasja ndaj temës është e lirë.

Kriteret e konkursit:

1. Të drejtë pjesëmarrjeje në konkurs kanë nxënësit e shkollave shqipe dhe studentët shqiptarë në Malin e Zi.

2. Eseja duhet të jetë punim origjinal.

3. Gjatësia e esesë duhet të jetë deri në 1 500 fjalë.

4. Eseja duhet të dërgohet me shifër, në adresën e e-mailit të Fondacionit “Studenti” fondacioni_studenti@hotmail.com deri më 10 maj 2022.

Vlerësimi i punimeve të konkursit do të bëhet nga juria profesioniste, kurse rezultatet do të bëhen publike.

Tri esetë më të mira do të shpërblehen.

Konkursi është pjesë e projektit “Ndikimi i COVID-19 në shëndetin mendor të të rinjve”, i cili realizohet me mbështetjen e Komunës së Ulqinit.

Kryetari

Hajredin Kovaçi