Vera në Malësi 2022- aktivitetet gjatë muajit korrik!


Vera në Malësi 2022

Këto janë disa nga aktivitet të cilat do ti organizojë Komuna e Tuzit, gjatë muajit korrik.