Riinfektimet janë të zakonshme, variantet e reja të Covid gjithnjë e më të buta, kjo është ajo që priste shkenca

Nga Dr. Pashko R. Camaj, Doktor i Shkencave Shëndetit Publik

Nënvarianti i fundit i Koronavirusit u dominues Evropë, Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera është gjithashtu, shumë mënyra, i transmetueshmi deri tani. NënvariantiBA.5 i variantit bazë Omicron duket jetë ngjitës se çdoformë e mëparshme e virusit. Me sa duket është mirë shmangien e antitrupave tanë, do thotë se mund ketë shumë gjasa shkaktojë infeksione të reja dhe përsëritje infeksioneve. Vaksinat vazhdojnë jenë mbrojtja jonë e mirë. Madje, ka edhe injeksione përforcuese specifike Omicron zhvillim , muajt e ardhshëm, mund t’i bëjnëvaksinat mira, efektive kundër BA.5 dhe varianteve tij gjenetikë. Megjithatë, rrëmuja e vazhdueshme e BA.5 gjysmën e planetit është një kujtesë e fortë se pandemia COVID nuk ka mbaruar. dhënat e fundit sugjerojnë se nënvariantet e reja Omicron ka ngjarë jenë gjendje çojnë rritje infeksioneve popullatat me nivele larta imunitetit vaksinës, si dhe me imunitet natyral ndaj BA1 dhe BA2. VirusetBA.4 dhe BA.5 duket se kanë shumë gjasa t’u fshehurantitrupave në rriturit plotësisht vaksinuar dhe përforcuarkrahasuar me nënvariantet e tjera Omicron, duke rriturrrezikun e infeksioneve përhapjes vaksinës Covid-19. Këtorezultate tregojnë për një rrezik lartë për riinfeksione, madje edhe te njerëzit kanë njëfarë imuniteti paraprak kundërvirusit. Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve  (CDC) vlerësonë se 95% e popullsisë SHBA-ve moshës 16 vjeç e lart kanë disa nivele antitrupave kundërKoronavirusit shkakton Covid-19 përmes vaksinimit, infeksionit ose dyjave.

ÇFARË JANË NËNVARIANTET E REJA?

Edhe pse nënvariantet po shfaqen pritet jenë transmetueshme, fund fundit është se ndikimi i një rritjejeBA.5 ose çfarëdo nënvarianti vjen pas nuk do jetë shkallën e pamë gja dimrit kaluar. Jemi një pozicion mirë për menaxhuar mirë. Kombinimi iinfeksioneve mëparshme dhe vaksinimeve vazhdon jetëmbrojtës. Ndërsa numri i infeksioneve ka vazhduar rritet muajt e fundit, shtrimet spital kanë mbetur qëndrueshmeose me rritje lehta, ka shumë mjete për trajtuar njerëzit sëmuren. Pra, si me llojet dhe variantet e mëparshme, nënvariantet e reja nuk kanë qenë aq vdekjeprurëse sa llojet e mëparshme, por këto përhapen shpejt. Shqetësimi është se me shumë njerëz infektuar, shanset për shfaqjen e mutacioneve dhe varianteve reja vetëm rriten. shumëinfeksione mund nënkuptojnë gjithashtu një shans lartë njerëzit zhvillojnë COVID-19 afatgjatë te shtresa e rrezikuarve.

A PO RIINFEKTOHEN NJERËZIT?

fazat e mëparshme pandemisë, riinfeksionet e dokumentuara ishin rralla. Ishte e pritur se një infeksion me variantin origjinal, ose (për një periudhë shkurtër) vaksinuarit plotësisht mund linte mjaft sigurt se isheimun ndaj COVID. verën e vitit 2021, varianti Delta dhemasat paraprake lehtësuese sollën infeksione rutinë. Dhe pas, fund vitit 2021, vala e parë e Omicron infektoi milionaamerikanë, duke përfshirë shumë tashmë ishin përballur me variantet e mëparshme. Nuk është e qartë se sa shpejt dhe sashpesh ndodhin riinfeksionet. Disa studime kohëve funditkanë treguar se është e mundur riinfektohesh me një variant tjetër ose edhe një nënvariant tjetër omikron. Por këtoriinfeksione duket se janë ende rralla dhe me simptome shumemë të lehta se ato që kemi pare në fillim të pandemisë.

A DO TË JETË COVID ME NE EDHE SHUMË MË GJATË?

Sa gjatë zgjasë virusi SARS-CoV-2, ai mund bëhet njëtjetër Koronavirus i zakonshëm që shkakton një ftohje rendomtë, nuk ka shumë gjasa t’i dëmtojë shumë pritësite tij herën e pestë i infekton se sa herën e parë. Një e ardhmee mundshme për SARS-CoV-2 është se ai do bëhet si katërKoronaviruset e tjerë sezonalë, nivelet e cilëve zbehen me stinët, zakonisht arrijnë kulmin dimër dhe zakonishtriinfektojnë njerëzit çdo tre vjet ose shumë. Pyetja kryesoreështë nëse simptomat do bëhen gjithnjë e buta dhe nëseproblemet me COVID-in e gjatë do zhduken ngadalë, apo do vazhdojë qëndrojë si tani dhe vazhdojë jetë një problem serioz për shëndetin publik.

përgjithësi, ne po përmirësohemi luftën kundërCOVID. Duke qenë se gjitha tjerat janë barabarta, sistemi imunitar mbron me shkathtësi njëjtin patogjenose variante tij – me çdo ekspozim. Por mbrojtja e sistemittonë imunitar nuk është gjithçka ose asgjë. Edhe antitrupat e gjeneruar nga variante tjera kanë ruajtur njëfarë fuqie për neutralizuar Omikronin shumë ndryshuar. Dhe sistemiimunitar është shumë tepër se vetëm antitrupat. Qelizat T ndihmojnë nënshtrimin e virusit pas infektimit, duke zvogëluar ashpërsinë e sëmundjes dhe duke parandaluarvdekjen. Lajmi i mirë është se pjesët e Koronavirusit qelizatT njohin kanë mbetur kryesisht pandryshuara kur virusishpërtheu skenë vitin 2019 – gjë shpjegon pse vaksinatkundër atij lloji origjinal kanë mbetur kaq efektive parandalimin e shtrimit spital dhe vdekjes. pretendosh, pasi çdo infeksion do dëmtojë sistemin tuaj imunitar, pavarësisht se sa buta janë simptomat, është një fyerje përsistemin tonë imunitar.

COVID është një krizë e jashtëzakonshme e shëndetit publik me efekte panjohura afatshkurtra dhe afatgjata shëndetin e njeriut dhe faktet e pasakta përdorura për nxitjen e frikës nukjanë dobishme. Serioziteti i pandemisë flet vetë, pormanipulimi i një publiku lodhur nga pandemia me gënjeshtra shkaktojnë dëshpërim nuk është mënyra për t’i bërë ata dëgjojnë. Megjithatë, është keq kemi valë vazhdueshmeriinfeksionesh edhe nëse ato janë çdo disa muaj dhe jo çdo disajavë. Edhe infeksionet e lehta mund çojnë COVID gjatë; megjithëse sa shpesh ndodh kjo është ende për debat, përpjekjapër shmangur infeksionin është ende një pozicion shumë iarsyeshëm dikush mund zgjedhë marrë, edhe pse ndihetsi një pozicion gjithnjë e i pazakontë. Një gjë mbetet e qëndrueshme: nëse ekspozohemi dhe infektohemi me COVID, për herë parë ose herën e dytë, trupi jonë do përgjigjetshumë mirë nëse paraprakisht ne vaksinohemi kundërKoronavirusit.