Pavarësohet Kopshti në Tuz, emërtohet “Nenë Tereza”, David Junçaj zgjedhet drejtor

Qeveria e Malit të Zi, ka sjell Vendimin për pavarsimin dhe emërtimin e kopshtit në Tuz me emrin “Nënë Tereza”.

Deri më tani Ky kopsht ishte i varur nga Podgorica me emrin “Gjina Vrbica”.

Për drejtor të këtij institucion u emërua, Mr. David Junçaj, si dhe keshilli Drejtues në perberje:

Fisnik Gjokaj, kryetar

Agim Sinishtaj, anëtar

Zoja Camaj, anëtare

Rajmonda Dushaj, anëtare

Jelena Konatar, anëtare