Dëshmi tronditëse të të rinjve nga aksioni brutal i policisë në Ulqin (Video)

Sipas të rinjve të cilët u ballafaquan me këtë dukuri,ata tregojnë se përvec dhunës fizike, shtyrjes dhe përplasjes për automjeteve, disa nga ata edhe i kanë shtrirë për toke dhe gjunjëzuar, e po ashtu  tregojnë se ndaj tyre është ushtruar edhe dhunë psikike dhe fyerje në baza nacionale dhe familjare .