KKSH – Draftet e programe mësimore për arsimin fillor

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi  njofton opinionin se Enti për Shkolla në kuadër të reformave për arsimin fillor, ka nxjerrë në shqyrtim draftet e programeve mësimore për lëndet:

Gjuhë shqipe e letërsi, Gjeografi, Histori, Kulturë figurative, Kulturë muzikore.

Ftojmë të gjithë aktorët e interesuar,  që të japin propozimet, sugjerimet  e tyre lidhur me programet mësimore.

Propozimet, sugjerimet Tuaja mund t’i dërgoni në adresën e Këshillit e-mail: knsh@t-com.me  deri më 8 qershor 2017,

Propozimet e programeve mësimore mund t’i gjeni më poshtë.

Albanski jezik i književnost

Crnogorski-srpski, bosanski, hrvatski, 23. maj 2017

Muzička kulturaGeografija Istorija

Istorija

Geografija

GeografijaLikovna Kultura

 

Për çdo informacion shtesë,  mund të na kontaktoni në numrin e tel. 030/411 302 ose në adresën e e-mailit:  knsh@t-com.me

Shërbimi për informim i Keshillit