Mbrojtja e Kripores së Ulqinit, kusht i BE-së për Malin e Zi

Bashkimi Europian kërkon nga Qeveria e Malit të Zi mbrojtjen e Kripores së Ulqinit si monument i veçantë natyror duke e kushtëzuar me hapjen e Kapitullit 27 në kuadër të negociatave për anëtarësimin e Malit të Zi.

Për këtë arsye, BE-ja financoi studimin për mbrojtjen dhe rivitalizimin e kripores, ku u angazhuan ekspertë të kësaj fushe, pushteti vendor dhe organizatat ekologjike. Kriporja e Ulqinit u bë zona e parë në Mal të Zi me rëndësi ndërkombëtare për zogjtë dhe park i veçantë natyror.

Së shpejti, Kriporja e Ulqinit do të gjendet në listën RAMSAR, si kënetë me rëndësi ndërkombëtare.