List/Grid

Arkivi Ditorë: 02:23

Debat publik për ligjin mbi simbolet kombëtare

Debat publik për ligjin mbi simbolet kombëtare


Ministria për të Drejtat e Njeriut dhe të Pakicave, në pajtim me Rregulloren për procedurën dhe mënyrën e kryerjes së debatit publik për përgatitjen e ligjeve, nis  debat publik mbi… Lexo më shumë »