List/Grid

Arkivi Ditorë: 05:12

Simbolet kombëtare do të përdorën lirshëm?

Simbolet kombëtare do të përdorën lirshëm?


Ligji i ri për simbolet kombëtare do të eliminojë zbrazëtirat dhe keqinterpretimet e krijuara nga ligji i mëparshëm si dhe do të avancojë edhe më tepër lirinë e përdorimit të… Lexo më shumë »