Filmi dokumentar “Dasma Malësore” (VIDEO)

Filmi dokumentar “Dasma Malësore”, i punuar nga SHKA “Dedë Gjon Luli”, pasqyron dasmën tradicionale shqiptare në Malësinë e Madhe.
Në të pasqyrohen zakonet, traditat, mikpritja dhe detajet e ceremonialit të dasmës që më ndërrimin e rrethanave dhe kohës mjaft nga ato janë zbe apo modifikuar, por që janë pjesë e pandashme e kulturës tonë të pasur.

Tashmë filmin mund ta shikoni të plotë: