Qeveria aprovon ligjin që Tuzin e bën Komunë

Sipas informatave jo zyrtare, sot në mbledhjen e qeverisë u aprovua Ligji për organizimin Territorial ku Komuna e Tuzit parashikohet te jetë komunë e plotë. Ky ligj do të shkojnë në votim në parlament ku pritet të aprovohen këto ligje nga ana e Kuvendit të Malit të Zi me të cilën Komuna e Tuzit do të bëhet Komunë e Plotë.

Siç deklarojnë funksionarët e koalicionit “Shqiptaret të Vendosur” marrëveshja me DPS-së, është duke u zbatuar, pasi që kjo ishte një ndër kërkesat më të rëndësishme të marrëveshjes së koalicionit.