Dokumentar i autorit Ali Salaj mbi 25 vjetorin e Kalimerës Poetike

Dokumentari i autorit z.Ali Salaj mbi 25 vjetorin e manifestimit letrar ndërkombëtar “Kalimera Poetike” e organizuar nga SHAI “Art Club”- Ulqin.