Zgjedhjet lokale: Debati publik në TV Boin

Më 18.09.2017, në Televizionin Boin, u mbajt debat publik për e Zgjedhjet Lokale në Malësi.

Të pranishëm në këtë debat ishin; nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, bartësi i listës Fadil Kajoshaj, nga Alternativa Shqiptare, bartësi i listës Nik Gjeloshaj, nga Lidhja Demokratike Shqiptare, bartës i listës Ivan Ivanaj, Partia Socialiste popullore (SNP)prezent ishte bartësi i listës Kolë Lulgjuraj, nga Partia Demokratike e Socialistëve (DPS), ishte bartësi i listës Halil Dukoviq dhe nga Mali i Zi Demokratik bartësi i listës Shtjefen Camaj.