Pas unifikimit të Alternativës Shqiptare dhe Iniciativës Qytetare, zgjidhet kryesia e përkohshme

Deklaratë për opinion 

Në mbledhjën e parë të Alternativës shqiptare mbas bashkimit me Iniciativën qyetare- Tuz unanimisht u dakorduam për formimin e organeve të përkohëshme të kësaj strukture politike .

Këto organe do të ushtrojnë detyrën deri në kuvendin e rregullt zgjedhorë i cili ishte i paraparë  në nentorë të ketij viti , por për shkaqe të krijuara politike u shty mbas zgjedhjeve lokale në Tuz.

Në këtë mbledhje u përcaktua unanimisht kryesia e punës e përberë nga :

1. Gjergj Camaj

2. Smail Çunmulaj

3. Vasel Sinishtaj

4. Nik Gjeloshaj (koordinator Malesi)

5. Marash Dukaj

6. Lindon Gjelaj

7. Mark Gjokaj

8. Rexhep Çunmulaj

9. Iber Hoti ( koordinator Plav)

10. Perfaqsues i deges Plav

11. Perfaqsues i deges Guci

12. Perfaqsues i deges Guci

13. Gjok Dedivanaj

14. Perfaqsues i deges Ulqin

15. Perfaqsues i deges Ulqin

16. Perfaqsues i deges Ulqin

Obligohen, koordinatorët lokal, të caktojnë këshillin punues komunal të përkohshëm, ndërsa degët në Guci e Ulqin, më se largu deri më 15 Tetor të delegojnë anetarët e kryesis së përkohshme të ASH.

Alernativa Shqiptare

Gjergj Camaj, kryetar